Den hellige Zenas av Diospolis (1. årh)

Minnedag: 27. september

Den hellige Zenas var en disippel av den hellige apostelen Paulus og advokat: «Zenas den lovkyndige og Apollos skal du på beste måte utruste for deres reise, så de ikke mangler noe» (Tit 3,13). Man antar at Zenas skrev «Titus' gjerninger», men forskere mener at dette verket er fiksjon.

Hans minnedag er 27. september. Han står som nr. 62 på biskop Dorotheus av Tyrus liste over «Jesu Sytti disipler» i henhold til Den ortodokse kirkes tradisjon. Der står han oppført som biskop av Diospolis i Palestina (Lydda, Ludd eller Lod i dagens Israel).

av Webmaster publisert 12.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:55