Annette Hillestad

Annette Hillestad

E-postAnnette(dot)Hillestad(at)katolsk(dot)no

HILLESTAD, Annette.

Utdannet sivil­ingeniør bygg fra NTNU.

Erfaring fra tilstandsvurdering av portefølje­eien­dommer, vedlike­holds­plan­legging, Teknisk Due Diligence og oppdrag innenfor eiendoms­forvaltning. Hun har i tillegg lang erfaring innen eiendoms­bransjen gjennom flere leder- og konsulent­stillinger siden 1999. 

I Oslo katolske bispedømme skal hun jobbe som FDV-leder (Forvaltning, Drift og Vedlikehold). Hun vil ha ansvar for å implementere et FDV-system, få lagt inn dokumentasjon på det enkelte bygg, og utarbeide vedlikeholds­planer for eiendomsmassen.

4. mars 2024 –
Konsulent og FDV-leder i eiendomsavdelingen i Oslo katolske bispedømme

Kontor: Adresse Akersveien 5, 0177 OsloTelefon23 21 95 17

av Mats Tande publisert 04.03.2024, sist endret 04.03.2024 - 15:45