Clemens Hagemann


HAGEMANN, Clemens, msgr., f. 1833 i Tyskland. Han kom til Tromsø i 1861 som lærer, og dro året etter til presteseminar i Tyskland. Presteviet 1868, og kom tilbake til Norge i 1869.

1869 - ca. oktober 1870:
Kapellan i Oslo (Christiania) St. Olav
ca. oktober 1870-1873:
Sogneprest (vikar) i Oslo St. Olav
1873-1878:
Kapellan i Oslo St. Olav
1876-1878:
Spiritual for St. Josephs institutt
8. aug. 1878-apr. 1879:
Prepositus for stasjonene i Finnmark
1879- 20. mai 1887:
Sogneprest i Hammerfest
20. mai 1887-1890:
Sogneprest i Oslo St. Olav
20. mai 1887-1882:
Viseprefekt for Prefekturet Norge (dvs. for hele den katolske kirke i Norge)
15. mai 1891-1892:
Sogneprest i Oslo (Christiania) St. Hallvard

22. juli 1892 trer han ut av misjonens tjeneste, reiser til Tyskland. Død 3. november 1892 i Neiße.

av Webmaster publisert 17.04.2002, sist endret 17.04.2002 - 19:57