Erik Andvik

Erik Andvik

E-postErik(dot)Andvik(at)NLA(dot)no

ANDVIK, Erik, født 1958.

Vokst opp i en norsk-amerikansk familie i Seattle i USA. Tatt opp i Den katolske kirkes fulle fellesskap ved St. Paul menighet i Bergen 30. november 2007.

Bachelor i Inter-cultural studies med bibelfag og teologi ved BIOLA University i USA, master i lingvistikk ved University of Texas at Arlington, mellomfag i lingvistikk ved Universitetet i Oslo, og Ph.d. i lingvistikk ved University of Oregon. Studier i filosofi, teologi og katolsk sosiallære ved Menighetsfakultetet og Catholic Distance University i USA.

Arbeidet med Wycliffe Bibeloversettere i Thailand, Nepal og India fra 1988-2017 som bibeloversetter, oversettelses- og lingvistikkonsulent og leder for språkprosjekter i Nord-øst India. Underviste i oversettelse og lingvistikk ved Payap University i Chiangmai, Thailand, University of Texas at Arlington og University of Oregon i Eugene.

2014–2017 førsteamanuensis i lingvistikk ved Universitetet i Bergen. Fra 2017 førsteamanuensis ved Avdeling for Lærerutdanning, NLA Høgskolen i Bergen.

16. mai 2011 – 30. juni 2013
Deltidsstilling (50%) som kateket i St. Paul menighet i Bergen
25. januar 2014
Ekstraordinær kommunionsutdeler i menigheten
24. mars 2021 –

Styreleder i Caritas Bergen

3. mars 2024
Kandidat til det permanente diakonat i Oslo katolske bispedømme

Privat: Adresse  Olav Rustis gt. 7, 5057 BergenTelefon 454 76 056 (mobil)

av Mats Tande publisert 05.03.2024, sist endret 13.03.2024 - 20:19