Erik Weyergang Strøm

STRØM, Erik Weyergang, født i Brooklyn, New York, USA den 20. juli 1934. Kom til Mandal som barn. Konverterte i 1952 i Harstad. Så bosatt i Tønsberg. Studier i Oslo 1954-1956. Prestestudier i Roma fra 1956, ved Urbaniana. Presteviet i St. Olavs Domkirke i Oslo den 12. september 1962.

Oktober 1962-1965
Assistent for biskopene under II. Vatikankonsil
15. september 1965-1. juni 1966
Kapellan i St. Olav, Oslo
1. juni 1966-1. mars 1969
Virket i Nord-Norge
1. mars 1969-19. juni 1971
Sogneprest i Halden

Fratrådte presteembedet den 19. juni 1971.

av Webmaster publisert 22.05.2001, sist endret 22.05.2001 - 00:03