François LeBreton


LeBRETON, François, O.P., f. 18. mars 1901 i Croissant-Ville, Normandie, Frankrike. 1919 Det franske seminar i Roma.1921 Lic. Phil. Gregoriana. Ble dominikaner etter militærtjenesten, med første løfter 1924, novisiat i Amiens, studier ved Le Saulchoir og Le Havre. Presteviet 25. juli 1928. Kom til Norge i 1929.

1933:
Vikar i Tønsberg
1933-1934:
Vikar i Tønsberg
1934-1936:
Vikar i Hamar
1936-:
Kapellan i Oslo St. Olav
D1940 dro han til Sverige, så Frankrike:
Ledet et gymnas i Vichy et år, dro så til Korsika, som fransk reserveoffiser.

Kom tilbake til Norge og Neuberggaten i 1946. Rektor på Lunden Kloster en stor del av 1950-årene. Døde 31. januar 1985 i Oslo.

av Webmaster publisert 26.05.1998, sist endret 26.05.1998 - 21:49