Herman van der Velden


van der VELDEN, Herman, f. 11. mars 1875 i Helden-Panningen i Nederland. Kom til Norge 17. november 1906. Presteviet den 14. juni 1908.

1908-1909:
Kapellan i Oslo St. Hallvard
1909-1. jan. 1912:
Kapellan i Bergen
1. jan. 1912-10. jan. 1913:
Kapellan i Oslo St. Olav
10. jan. 1913-7. sep. 1915:
Vikar Oslo St. Hallvard
7. sep. 1915-20. okt. 1918:
Kapellan Oslo St. Olav
20. okt. 1918-1. juli 1923:
Vikariatssekretær
1. juli 1923-30. apr. 1929:
Sogneprest i Tromsø
Ca. mai 1929-desember 1931:
Sogneprest i Trondheim St. Olav
Desember 1931-1. april 1932:
Sogneprest i Halden
1. april 1932-29. nov. 1942:
Misjons-prokurator for det apostoliske vikariat Oslo i Nederland (Bussum)

Døde 29. november 1942 i Bussum, Nederland.

av Webmaster publisert 26.04.2002, sist endret 26.04.2002 - 16:45