Heinrich Wüller


WÜLLER, Heinrich, født. 1868 i Westfalen, Tyskland. Presteutdannet i Freiburg i Sveits. Presteviet 5. april 1896 i St. Olav, Oslo (Christiania).

1896- 10. feb. 1898:
Kapellan i Oslo St. Olav
10. feb. 1898- 19. nov. 1899:
Kapellan i Bergen
19. nov. 1899- 20. sep. 1903:
Sogneprest i Drammen

Reiste i løpet av 1903 - sannsynligvis om våren - , til Tyskland av helbredsgrunner.

Døde 27. januar 1904 i König Steele (i dag: Essen-Steele) i Westfalen i Tyskland, etter sykdom, 34 år gammel.

av Webmaster publisert 10.03.2009, sist endret 10.03.2009 - 14:36