John Chaloner

E-post tribunalet(at)katolsk(dot)no

John Chaloner

CHALONER, John JCL msgr., født 20. mars 1940 i Sheffield, Yorkshire, England. Prestestudier ved the Pontifical Beda College i Roma. Presteviet 7. april 1973. Tilknyttet Tribunalet ved bispedømmet Salford siden 1973, siden 1988 som dommer. Arbeidet for det regionale tribunalet i Halifax, Nova Scotia seks måneder i 1983. Desember 1976-september 1982 redaktør for The Canon Law Society Newsletter.

Har siden prestevielsen ved siden av tribunalarbeidet også hele tiden virket som menighetsprest. Sogneprest i Saint Hubert's, Dunsop Bridge, Lancashire siden 1993.

Siden 2006 tilknyttet Tribunalet i Oslo Katolske Bispedømme som dommer.

1. september 2008 -
Assisterende rettsvikar ved Tribunalet i Oslo Katolske Bispedømme
12. oktober 2009
Utnevnt av pave Benedikt XVI til pavelig æresprelat med monsignore som tittel
av Webmaster publisert 03.12.2009, sist endret 28.07.2021 - 23:10