OKBs assisterende rettsvikar utnevnt til pavelig æresprelat

Msgr. John Chaloner JCL

Pave Benedikt XVI har den 12. oktober 2009 utnevnt assisterende rettsvikar i Oslo katolske bispedømme, p. John Chaloner JCL, til pavelig æresprelat med monsignore som tittel.

P. Chaloner ble født 20. mars 1940 i Sheffield, Yorkshire, England. Han fullførte sine prestestudier ved det pavelige Beda College i Roma og ble presteviet 7. april 1973. Siden 1973 har han vært tilknyttet Tribunalet ved bispedømmet Salford, hvor han siden 1988 har vært dommer. I desember 1976 - september 1982 var msgr. Chaloner redaktør for the Canon Law Society Newsletter. Ved siden av tribunalarbeidet har msgr. Chaloner hele tiden virket som menighetsprest. Han har siden 1993 tjenestegjort som sogneprest i Saint Hubert's, Dunsop Bridge, Lancashire.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (3. desember 2009)

av Webmaster publisert 03.12.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05