Sigurd Sverre Stangeland

null

STANGELAND, Sigurd Sverre, født og oppvokst i Haugesund med farsfamilie fra Vestlandet og morsfamilie fra Nord-Norge. Han har en bror og tre søstre.

Sigurd Sverre var 1997-1999 landsstyremedlem i Kristent Befals Samfunn (i dag kjent som Militært kristent fellesskap). I perioden 2003–2006 var han aktiv i ledelsen av Oslo Unge Voksne (NUK), og var i 2005–2006 konfirmantlærer i St. Olav domkirkemenighet i Oslo.

Sigurd Sverre har jobbet mange år som offiser, og er major i Luftforsvaret. Han tilhørte Operativ Bransje (Luft Kommando og Kontroll). Han har vært skiftsjef og jagerkontrolloffiser ved Luftforsvarets stasjoner Sørreisa og Mågerø, og senere major ved Luftoperativt Inspektorat, hvor han var med på å revidere regelverket for luftovervåkningstjenesten i Luftforsvaret. Fra 2003 til 2006 var han analytiker med majors grad i Etterretningstjenesten. Fra 2008 til 2012 underviste han i nyere tysk historie og bygget opp emnet "Folkemord, menneskeretter og historie" ved NTNU i Trondheim. Han har doktorgrad i historie på avhandlingen "Die Rolle Deutschlands im Völkermord an den Armeniern 1915–1916".

Var 1. desember 2012 – 27. august 2015 seminarist for Tromsø stift. Mottok ordinasjonskandidatur (admissio) for Tromsø stift 22. november 2014. 

23. november 2014 
Innsatt som lektor
25. september 2015
Prestekandidat for København katolske bispedømme
14. august 2015 – 15. august 2016
Nestleder i Pro Scandiae Populis (PSP), organisasjonen for prestestudenter og ordenskandidater i de nordiske land
15. august 2016 – 12. august 2018
Leder i Pro Scandiæ Populis
20. november 2016
Innsatt som akolytt av erkebiskop Luis Francisco Ladaria Ferrer 
8. juli 2017
Diakonviet i Sct. Annæ kirke, Amager (København) , ved biskop Czeslaw Kozon. Inkardinert i København.
7. april 2018
Presteviet i St. Ansgar domkirke, København, av biskop Czeslaw Kozon
Se bilder fra prestevielsen og fra hans primiss i St. Annæ kirke i København 8. april 2018
1. august 2019 –
Kapellan i Sankt Albani kirke, Odense, Danmark
9. oktober 2019 –
Medlem av pastoralrådet i København katolske bispedømme

Kontakt:Adresse Frederiks gade 48, st, DK-5000 Odense C, DanmarkTelefon+47 402 87 070 (norsk mobil); (+45) 91 47 08 61 (dansk mobil)

av Mats Tande publisert 02.07.2015, sist endret 11.10.2019 - 16:16