Sigurd Sverre Stangeland diakonvies 8. juli

Foto: CGU, 2013Haugesunderen Sigurd Sverre Stangeland diakonvies for København bispedømme lørdag 8. juli 2017 kl 11:00 i Sct. Annæ kirke i Amager (København). Alle er hjertelig velkomne!

Sigurd Sverre har lang fartstid i Den katolske kirke i Norge, både i St. Olav menighet i Oslo og i Nordnorge. Han var prestestudent i Tromsø stift 2012–2015, har vært leder i Pro Scandiae Populis og ble 25. september 2015 prestekandidat for København katolske bispedømme.

Sigurd Sverre studerer ved Germanicum-Hungaricum i Roma og har 2015–16 gjennomført et praktikantår i Sct. Annæ menighet på Amager, der også diakonvielsen skjer.

Katolsk.no gratulerer!

av Mats Tande publisert 03.06.2017, sist endret 03.06.2017 - 20:39