Teklehaimanot Asfaha

E-post asfahateklehaimanot@gmail.com

Teklehaimanot Asfaha

ASFAHA, («Tekle») Teklehaimanot, født 1. desember 1961 i Asmara, Eritrea.

Inntrådt i presteseminaret i Asmara  i september 1976. Diakonviet 10. april 1985 og presteviet 13. juli 1986, i Asmara av msgr. Johannes Zakarias. 

Visedirektør ved en grunnskole i Gondar (Etiopia) 1986–1987, direktør ved grunnskole i Hosanna (Etiopia) 1987–1993. Studier ved Gregoriana i Roma 1993–1996 (licensiat i grunnleggende teologi, og innen sosial kommunikasjon). Inkardinert i bispedømmet Tursi-Lagonegro (Italia) og virket som kapellan og sogneprest i forskjellige menigheter der frem til han ankom Norge 31. desember 2013.

P. Tekle behersker tigrinja, bilen, amharisk, italiensk og engelsk. Han feirer messer både etter latinsk og geez-alexandrinsk ritus (brukt i hans hjemlands eritreisk-aleksandrinske kirke, en av de katolske orientalske særkirker), og i Etiopia (av den etiopisk-aleksandrinske katolske kirke).

1. januar 2014 – 20. desember 2016
Ansvarlig for sjelesorgen for eritreere i Oslo katolske bispedømme

Vendte tilbake til sitt bispedømme Tursi-Lagonegro i Italia 20. desember 2016.

Per 2023: Kapellan i Parrocchia San Nicola di Bari i Lauria i Italia.

Kontakt: Adresse Parrocchia San Nicola di Bari, IT-850444 Lauria (Basilicata), Italia

av Mats Tande publisert 03.01.2014, sist endret 29.05.2023 - 15:51