Utnevnelser i Oslo katolske bispedømme

Biskop Bernt Eidsvig av Oslo har den 25. januar 204 utnevnt følgende personer til ekstraordinære kommunionsutdelere i St. Paul menighet i Bergen: Tore Ludvig Olsen, Charles Sebastian, Hjørdis Danbolt, Anne-Kirsten Eek-Larsen, Anne Britt Høybye, Ton Nguyen, Ewa Siarkiewicz-BivandJan Wilhelm Werner, Elisabeth Encinas, Willem von Erpecom, Erik Andvik, Albert Capati, Ronaldo Estrada, Angela Hasselgren, Bente Haukaas, Carole Husby, Józef Gorczycki, Jan Pajchel, Zbigniew Sieczkowski og Ewa Wierzbicka. Utnevnelsene gjelder for tre år fra 25. januar 2014.

Den 17. februar 2014 har biskop Eidsvig utnevnt p. Eystein Freuchen til kapellan i 50 % stilling i Mariakirken menighet på Stabekk, med virkning fra 1. februar 2014.

Den 17. februar 2014 har biskop Eidsvig utnevnt p. Teklehaimanot ("Tekle") Asfaha til ansvarlig for sjelesorgen for eritreere i Oslo katolske bispedømme, med virkning fra 1. januar 2014.