Valborg Osterhus

Valborg Osterhus E-post valborg(at)stjoseph(dot)no

OSTERHUS, Valborg C.S.J. Født i Molbergen, Tyskland, 1931. Inntrådte hos St. Josephsøstrene i Tyskland i mars 1951 og kom til Norge i september samme år. Avla de evige løfter i 1956. Har utdannelse som sykepleier, spesialsykepleier i anestesi og operasjonsteknikk samt sykehusadministrasjon. Arbeidet innenfor St. Josephsøstrenes hospitaler i årene 1958 til 1976. I årene 1982 til 1984 utdannelse innen åndelig veiledning og retrettarbeid.

Har vært provinsforstanderinne for St. Josephsøstrene i Norge i 12 år før hun igjen ble valgt til dette i 2009. I årene 1982 til 1984 utdannelse i USA innen åndelig veiledning og retrettarbeid. I perioder har hun hatt ansvar for St. Josephsøstrenes novisiat og var medlem av Kongregasjonens utdanningskomité.

1997 – 2002
Forstanderinne for St. Josephsøstrenes Hjem i Oslo
2003 –
Daglig leder for St. Josephsøstrenes Hjem i Oslo
12. april 20066. april 2009
Provinsrådssøster for St. Josephsøstrene
6. april 20093. april 2012
Provinsial for St. Josephsøstrene
2010 – 3. april 2012
Medlem av Søsterrådets arbeidsgruppe
11. juni 2012
Assistent i St. Franciskussøstrenes ledelse

Privat: Adresse Gladsvei 23, 0489 Oslo Telefon 23 40 09 02

av Webmaster publisert 21.11.2010, sist endret 23.10.2013 - 17:01