Nasjonale råd og kommisjoner

Norsk Katolsk Bisperåd

Liturgikommisjonen (1977)

Kommisjonen skal «koordinere arbeidet med nye liturgiske bøker på norsk og revisjonen av de eksisterende liturgiske bøker, samt rådgi og assistere Bisperådet, stiftene, menighetene og klostrene i liturgiske spørsmål».

Medlemmer (1. september 2016 – 31. august 2021):
Sekretær: P. Oddvar Moi (fra 1. juni 2016) –
Lektionariekomiteen (fra 26. januar 2018):
Formann: Liturgikommisjonens viseformann
Sekretær: Liturgikommisjonens sekretær
Medlemmer: P. Øystein Lund, Anne-Rigmor Stock Evje
Gradualekomiteen (fra 26. januar 2018):
Formann: Liturgikommisjonens viseformann
Sekretær: Liturgikommisjonens sekretær
Medlemmer: Sr. Ragnhild Marie Bjelland OP, Olav Rune Ekeland Bastrup

Olsokkommisjonen

Kommisjonen skal «planlegge og arrangere den nasjonale feiringen av Olsok i Trondheim og Stiklestad rundt 29. juli og generelt støtte opp om olavsfromheten i Norge».

Medlemmer (fra 1. august 2017):
Biskop Bernt I. Eidsvig
Per Albert Vold (Leder)
Generalvikar p. Ole Martin Stamnestrø (ex officio)
Sogneprest i Oslo, p. Pål Bratbak  (ex officio)
Sognepresten i Trondheim, p. Egil Mogstad (ex officio)
Sr. Hanne-Maria Berentzen, Tao Nguyen, Unn Madsø, Jan Schumacher, NUK-ved generalsekretær Henrik Emil Greve (medlemmer)

Søsterrådet

Opprettet 1965 som Søsterrådet, fra 1991 "Sekretariat for kvinnelige ordenssamfunn i Norge" (SKON), og Søsterrådet fra 2010

Bankkonto 7877.06.43332

Medlemmer:
Ordensforstanderinnene i Norge
Arbeidsgruppe:
Sr. Katarina Hodyr CSSE (leder fra 13. oktober 2018)
Sr. Maria Thomas (Schniederberend) av Kristi Legeme og Blod OP
Sr. Marit Brinkmann CSJ

Missio Norge

Se egen side.

Sjømannsmisjonen (1964)

av Webmaster publisert 21.11.2010, sist endret 12.09.2019 - 10:53