Søsterrådet gjenoppstår

Fra www.klosterliv.no

På sitt møte i vår besluttet SKON (Sekretariatet for kvinnelige ordenssamfunn i Norge) å endre navn til Søsterrådet. Det var også nødvendig med en justering av statuttene. Norsk Katolsk Bisperåd har nå godkjent endringene.

Da SKON ble opprettet i 1991, erstattet det i realiteten to fora for søstre - Rådet for overforstanderinner og Søsterrådet. For ikke å bli forvekslet med noen av dem, valgte søstrene å kalle seg Sekretariatet for kvinnelige ordenssamfunn i Norge - SKON. Siden den gang er det blitt opprettet hele syv nye klostre eller søsterfellesskap i Norge, og strukturen samsvarte ikke lenger så godt til de nye realitetene.

Søsterrådet ser det som en særlig oppgave å bistå søstre som kommer til landet, med en innføring i lokale forhold. Det er videre et nyttig sted for kontakt for søstrene seg i mellom, i tillegg til at vi er et rådgivende organ i Kirken.

Søsterrådet ved sr. Anne Bente Hadland OP

Sekretær og kontaktperson

SØSTERRÅDET HAR EGNE NETTSIDER: WWW.KLOSTERLIV.NO

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (3. oktober 2010)

av Webmaster publisert 03.10.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59