Ceas Zdzislaw Chmiel

E-post ceas(dot)chmiel@gov(dot)mb(dot)ca

CHMIEL, Ceas Zdzislaw, tidligere M.S.F., født i Sanka (erkebispedømmet Kraków) i Polen den 26. september 1958. Presteviet i Kazimierz Biskupi (bispedømmet Wloclawek) i Polen den 14. juni 1984. Kom til Norge 9. november 1985.

1985-1988
Bosatt i M.S.F.-fedrenes kommunitet i Tromsø
1987-1988
Kapellan i Tromsø
1987-1990
Distriktsungdomsprest for Tromsø Stift
1987-1988
Administrator i Harstad, men under en annen ansvarshavende prest (R. Artz)
1988-sommeren 1990
Konstituert sogneprest (sogneadministrator) i Tromsø

Flyttet til Canada sommeren 1990 og er blitt sekularprest, inkardinert i erkebispedømmet Winnipeg.

Telefon  (+1)  204-945-0960

av Webmaster publisert 22.07.2009, sist endret 07.02.2022 - 14:01