Rudolf Artz


ARTZ, Rudolf M.S.F.. Født i Steinebach (bispedømmet Trier) i Tyskland den 7. mai 1929. Presteviet i Ravengiersburg i Tyskland den 2. juli 1961. Studier og virke i Tyskland og Italia. Kom til Norge i 1972.

Virket i sjelesorgen i Tromsø og særlig i Narvik, der han bygget opp menigheten (kirken innviet 1976, menigheten formelt opprettet 1988).

1991-1995
Bosatt i Bodø; hjelpeprest der
1996-1997
Sogneprest for St. Sunnivas menighet, Harstad
1988-1995 (dvs. også etter 1991)
Sogneprest for Kristus Konge-menigheten i Narvik

Flyttet til Tyskland i desember 1997. Bodde så i sin kongregasjons hus i Lebenshahn bei Bad Neustadt/Salle in Unterfranken, Tyskland. Døde 2. april 2002.

av Webmaster publisert 21.11.2006, sist endret 21.11.2006 - 23:13