Pater Rudolf Artz M.S.F. er død

Pater Rudolf Artz M.S.F. døde om morgenen 2. april mens han feiret den Hellige messe, umiddelbart etter kirkebønnen.

Rudolf Artz ble født i Steinebach (bispedømmet Trier) i Tyskland den 7. mai 1929. Han ble presteviet i Ravengiersburg i Tyskland den 2. juli 1961 og kom etter studier og virke i Tyskland og Italia til Norge i 1972. Her virket han i sjelesorgen i Tromsø og særlig i Narvik, der han bygget opp menigheten (kirken ble innviet i 1976 og menigheten formelt opprettet 1988).

Han var også en kort periode sogneprest i Harstad før han returnerte til Tyskland i desember 1997. Her bodde han i sin kongregasjons hus i Lebenshahn bei Bad Neustadt/Salle in Unterfranken.

Høsten 2001 deltok han ved St. Eystein menighet i Bodø sitt 50-års jubileum.

Onsdag 10. april kl. 19.00 feires det rekviemmesse for pater Artz i St. Eystein i Bodø.

Katolsk Informasjonstjeneste
9. april 2002

av Webmaster publisert 09.04.2002, sist endret 09.04.2002 - 13:37