COPPA Giovanni (1925-2016)

Kardinaldiakon. Det pavelige diplomati, pensjonert.

Født: Giovanni Coppa ble født den 9. november 1925 i Alba i provinsen Cuneo i regionen Piemonte i Nord-Italia. Han studerte filosofi og teologi på seminaret i Alba. Deretter studerte han videre på det katolske universitetet Università Cattolica del Sacro Cuore i Milano, hvor han tok doktorgraden i moderne litteratur med avhandlingen: «Den hellige Treenighets ikonografi fra opprinnelsen til 1300-tallet».

Prest: Han ble presteviet den 2. januar 1949 og arbeidet først som bispedømmedelegat for aspirantene til Katolsk Aksjon. I 1952 ble han kalt til den romerske kurien for å arbeide i Det apostoliske kanselli. I 1958 flyttet han over til Statssekretariatet. Fra 1954 holdt han månedlige retretter for søstrene av Den hellige Familie av Spoleto i deres hus i Monte Gallo i Roma. Under Andre Vatikankonsil var han ekspert for det latinske språk. I 1965 ble han valgt til honorær kannik av kapitlet i Peterskirken. I 1970 ble han utnevnt til capo ufficio og attuario (aktuar) for møtene mellom kardinalene som ledet departementene i Den romerske kurien.

Han ble den 19. november 1975 utnevnt til assessor i Statssekretariatet, visekapellan for Palatineræresgarden og ansvarlig for St. Vincent av Paul-konferansene. Da Foreningen av Ss Peter og Paulus ble grunnlagt i Vatikanet, utnevnte Statssekretariatet ham til dets konsulent. Han var kapellan for Fransiskanersøstrene av Forsoningen i kirken Maria Immacolata al Monte Celio, assistent for. Assistent for celadore av Bønneapostolatet og ansvarlig for Gruppo del Vangelo. Han skrev flere bøker om den hellige Ambrosius, evangeliene og kirkefedrene i tillegg til utallige artikler i L'Osservatore Romano, Ecclesia, Latinitas, Studi Romani, Aevum, Cicero og Monitor Ecclesiasticus.

Biskop: Han ble den 1. desember 1979 utnevnt til titularerkebiskop av Serta og utnevnt til delegat for de pavelige representasjoner, det vil si for det pavelige diplomati, i Statssekretariatet. Han ble bispeviet den 6. januar 1980 i Peterskirken av pave Johannes Paul II (1978-2005). Medkonsekratorer var Eduardo Martínez Somalo, sostituto i Statssekretariatet og senere kardinal, og hjelpebiskop Ferdinando Maggioni av Milano. Deretter var han tilknyttet Statssekretariatet som delegat for de pavelige representasjoner fra 1980 til 1990.

Den 30. juni 1990 ble han utnevnt til nuntius i Tsjekkoslovakia, fra 1. januar 1993 nuntius i Tsjekkia og Slovakia. Den 2. mars 1994 opphørte hans funksjoner som nuntius i Slovakia. Han gikk av som nuntius i Tsjekkia den 19. mai 2001, etter å ha nådd aldersgrensen på 75 år.

Kardinal: Han ble kreert til kardinaldiakon i pave Benedikt XVIs andre konsistorium den 24. november 2007. Han sto som nummer tyve på listen over de nye kardinalene (den andre av de fem over åtti år). Hans titularkirke er San Lino. På grunn av sin alder fikk han ikke muligheten til å delta i noe konklave.

Død: Han døde om ettermiddagen den 16. mai 2016 i Roma, nitti år gammel.

Kilder: Miranda, it.wikipedia.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden - Sist oppdatert: 2007-12-01 15:03

av Webmaster publisert 01.12.2007, sist endret 18.05.2016 - 12:40