Italia: Kardinal Coppa (90) død

Roma, 17.5.2016 (KI/KAP) – Kardinal Giovanni Coppa, mangeårig Vatikandiplomat, døde i går ettermiddagen den 16. mai 2016, nitti år gammel. Coppa ble født den 9. november 1925 i norditalienske Alba. Han trådte i Vatikanets tjeneste i 1952, og i 1980 vigslet den nyvalgte hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) til erkebiskop. Fra 1979 til 1990 arbeidet han i Statssekretariatet i Vatikanet som delegat for de pavelige nuntiaturene.

I 1990 bidro Coppa betydelig til gjenopprettelsen av diplomatiske forbindelser mellom Den hellige stol og Tsjekkoslovakia, som var blitt brutt i 1948. Fra 1990 til slutten av 1992 var han den første Vatikanambassadøren i Praha etter det kommunistiske regimets sammenbrudd. Deretter virket han som nuntius i Slovakia (til 1994) og i Tsjekkia til sin pensjonering i 2001. Pave Benedikt XVI (2005-13) kreerte Coppa til kardinal i 2007 på grunn av hans spesielle fortjenester for Kirken. Han var da 82 år gammel, så han har aldri hatt stemmerett ved pavevalg. Fra 2002 til 2005 var Coppa medlem av Helligkåringskongregasjonen i Vatikanet.

Etter Coppas død teller kardinalkollegiet 214 medlemmer, hvorav 114 under åtti år.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)