EIJK Willem Jacobus (Wim) (1953– )

Kardinalprest. Erkebiskop av Utrecht i Nederland (2007– )

Født: Willem Jacobus (Wim) Eijk ble født den 22. juni 1953 i Duivendrecht i Nederland. Fra 1959 til 1965 gikk han på grunnskolen Sint-Joannesschool i Duivendrecht, og fra 1965 til 1971 gikk han på gymnaset Sint-Nicolaaslyceum i Amsterdam. Han tok først en grad i medisin i 1978 på Universitetet i Amsterdam. Deretter begynte han etter en intensiv rådslagning med den daværende biskopen av Rotterdam, senere kardinal Adrianus Johannes Simonis, på sine prestestudier i seminaret i Rolduc. Fra 1979 kombinerte han sin religiøse formasjon med et studium i medisinsk etikk ved Universitetet i Leiden. Han ble diakonviet den 15. september 1984 av biskop Jóhannes Mattías Gijsen av Roermond (1972-93), senere biskop av Reykjavík på Ísland (1996-2007).

Prest: Han ble presteviet den 1. juni 1985 av biskop Gijsen og ble inkardinert i bispedømmet Roermond. Deretter ble han utnevnt til kapellan i sognet St. Antonius av Padova i Venlo Blerick. I 1987 fullførte han doktorgraden i medisin under veiledning av professor A.M. Luyendijk-Elshout og dr. Heleen Dupuis med en avhandling om eutanasi. Deretter tok han i 1990 lisensiatgraden og doktorgraden i filosofi ved det pavelige universitetet St. Thomas Aquinas (Angelicum) i Roma med en tese om genmanipulering. Han tok også en lisensiatgrad i teologi ved det pavelige Lateran-universitetet i Roma. Samtidig underviste han i moralteologi ved seminaret i Rolduc i bispedømmet Roermond og ved seminaret Sint-Janscentrum i bispedømmet 's-Hertogenbosch. Etter 1996 flyttet han til Lugano i Sveits, hvor han ble professor i moralteologi ved det teologiske fakultetet ved det lokale universitetet. Fra 1997 til 2002 var han medlem av Den internasjonaleVåpen teologiske kommisjon.

Biskop: Den 17. juli 1999 utnevnte pave Johannes Paul II (1978-2005) den 46-årige Wim Eijk til ny biskop av Groningen-Leeuwarden etter avdøde biskop Bernhard Möller (1923-99). Han valgte som bispemotto Noli recusare laborem. Han ble bispeviet den 6. november 1999 i Sint-Jozefkathedraal av kardinal Adrianus Johannes Simonis, mens medkonsekratorer var biskopene Franciscus Jozef Maria Wiertz av Roermond (1993- ) og Sergio Lasam Utleg av Ilagan på Filippinene (1999-2006), senere biskop av Laoag på Filippinene (2006- ). Han ble i 1999 bispekonferansens ansvarlige for medisinsk etikk og fra 2001 ansvarlig for kall og utdannelse. Han ble i 2004 utnevnt til medlem av Det pavelige akademi for Livet (styremedlem fra 2005). Han ble i 2001 medlem av Det vitenskapelige råd ved fakultetet for bioetikk ved Det pavelige universitetet Regina Apostolorum i Roma, og han er medlem av redaksjonsrådet i den nederlandske utgaven av det internasjonale teologiske tidsskriftet Communio.

Eijk fikk en vanskelig start på sin gjerning som biskop. Grunnen var at en serie forelesninger han hadde holdt om seksualmoral på seminarene i 's-Hertogenbosch og Roermond på 1990-tallet, ble offentliggjort, og han ble beskyldt for å være ekstremt konservativ og ubøyelig. Spesielt ble hans uttalelser om homoseksualitet tatt ille opp i det liberale Nederland. Trusler om rettssak for diskriminering ble imidlertid trukket tilbake. Hans forsvarere påpeker at han ikke har gjort annet enn å fremholde Den katolske Kirkens offisielle syn.

I 2001 ble Wim Eijk rammet av hjerneblødning eller subduralt hematom (haematoma subduralis), en blodansamling mellom hjernens overflate og den harde hjernehinnen, dura mater. En slik blodansamling oppstår gjerne i forbindelse med hodeskader. Han måtte ta en lang sykepermisjon og overlate ledelsen av bispedømmet til sine to vikarer, men han kom seg imidlertid uten mén.

Etter den vanskelige starten av episkopatet har det siden vært preget av en aktiv politikk på alle områder i Kirken. Det beste eksempelet er katedralen i Groningen, som forvandlet seg fra en stengt kirke til en kirke som ikke bare var åpen hver dag, men som også ble sentrum for et stort og aktivt fellesskap, blant dem mange ungdommer og studenter. Antallet prestekall steg etter at Eijk overtok bispedømmet. Som bispekonferansens ansvarlige for utdannelse bidro Eijk til opprettelsen av Fakultet for katolsk teologi (FKT), som ble etablert den 1. januar 2007 og som han ble den første kansleren for.

Den 11. desember 2007 ble Wim Eijk utnevnt av pave Benedikt XVI til erkebiskop av Utrecht etter kardinal Simonis og dermed metropolitt for den nederlandske kirkeprovinsen. Han beholdt også en tid ledelsen av bispedømmet Groningen-Leeuwarden som apostolisk administrator inntil utnevnelsen av en ny biskop. Han ble innsatt som ny erkebiskop av Utrecht den 26. januar 2008 i katedralen Sint Catharina i Utrecht. Han er den hellige Willibrords (658-739) syttiende etterfølger på bispesetet i Utrecht. Den 6. mai 2008 utnevnte pave Benedikt XVI ham til medlem av Kleruskongregasjonen. Den 29. juni 2008 ble han tildelt pallium av pave Benedikt XVI i Peterskirken.

I et intervju ved utnevnelsen sa han at han ikke ønsket å bli president for den nederlandske bispekonferansen, et embete som til da alltid hadde vært innehatt av erkebiskopen av Utrecht. Han ville først konsentrere seg om å bli kjent med sitt nye erkebispedømme. Derfor valgte bispekonferansen i januar 2008 biskop Adrianus Herman van Luyn SDB av Rotterdam til ny president. Etter at van Luyn i januar 2011 fikk innvilget sin avskjedssøknad som biskop av Rotterdam, gikk han i juni 2011 av som president for bispekonferansen. Da ble erkebiskop Wim Eijk valgt til konferansens nye formann.

Kardinal: Den 6. januar 2012 ble det offentliggjort at pave Benedikt XVI ville kreere ham til kardinal. Han sto som nummer fjorten på listen. I konsistoriet den 18. februar 2012 ble han kreert til kardinalprest og fikk som titularkirke San Callisto. Den 21. april 2012 utnevnte pave Benedikt XVI ham til medlem av Kongregasjonen for katolsk utdannelse og Kleruskongregasjonen for en periode av fem år.

Ved pave Frans’ omorganisering av kongregasjonenes medlemmer i november/desember 2013 ble kardinal Eijk stadfestet som medlem av Utdanningskongregasjonen (30. november).

Neste konklave: Han fyller åtti år den 22. juni 2033.

Kilder: en.wikipedia.org, nl.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

av Webmaster publisert 03.07.2008, sist endret 28.08.2022 - 13:45