Paven utnevner 22 nye kardinaler

Pave Benedikt XVI kunngjorde fredag 6. januar navnene på 22 nye kardinaler. Kandidatene vil formelt opptas i kardinalkollegiet under konsistoriet 18-19. februar.

18 av disse er stemmeberettigete ved neste konklave, altså under 80 år. Blant de 18 finnes syv italienere, 10 kuriemedlemmer og 12 europeere.

FULL LISTE:

Fire kardinal-elekter over åtti år som ikke har stemmerett ved konklaver: