HAMAO Stephen Fumio (1930-2007)


HAMAO Stephen FumioKardinaldiakon, den romerske kurie. Tidligere president for Det pavelige råd for den pastorale omsorg for migranter og reisende (1998-2006).

Født: Stephen Fumio Hamao ble født søndag den 9. mars 1930 i Tokyo i Japan. Hans familie sto det japanske keiserhoffet nær, og hans eldre bror var keiserens butler. Han konverterte til kristendommen og fikk sin utdannelse ved det statlige universitetet i Tokyo, det fellesbispedømmelige presteseminaret i Tokyo og Det pavelige universitetet Urbaniana i Roma (filosofi og teologi).

Prest: Han ble presteviet den 21. desember 1957 i Roma. Han vendte tilbake til Tokyo og ble sekretær for kardinalerkebiskopen, visekansler for bispedømmet, notar og viseofficial for det kirkelige tribunalet, sogneprest for katedralen, sekretær for bispekommisjonen for liturgien, medlem av presterådet og medlem av forberedelseskommisjonen for erkebispedømmets synode.

Biskop: Han ble den 5. februar 1970 utnevnt til titularbiskop av Oreto og hjelpebiskop av Tokyo. Han ble bispeviet den 29. april 1970 i Tokyo av Bruno Wustenberg, titularerkebiskop av Tiro og pro-nuntius i Japan. Han ble den 30. oktober 1979 utnevnt til biskop av Yokohama. Han deltok på den sjette bispesynoden i Vatikanet høsten 1983. Han ble valgt til president for den japanske bispekonferansen. Han deltok på bispesynoden for Asia våren 1998.

Han gikk den 15. juni 1998 av som biskop av Yokohama, ble utnevnt til president for Det pavelige råd for den pastorale omsorg for migranter og reisende og til erkebiskop. Han deltok på bispesynoden for Oseania høsten 1998, den andre bispesynoden for Europa høsten 1999 og den tiende bispesynoden høsten 2001.

Kardinal: Han ble kreert til kardinaldiakon i pave Johannes Paul IIs niende konsistorium den 21. oktober 2003, da han mottok den røde birettaen og titularkirken San Giovanni Bosco in via Tuscolana. Han ble den 24. november 2003 utnevnt av paven til medlem av Kongregasjonen for Folkenes evangelisering, til Det pavelige råd «Cor Unum» og til Det pavelige råd for Rettferdighet og Fred.

Han døde 8. november 2007, 77 år gammel.

av Webmaster publisert 12.11.2007, sist endret 12.11.2007 - 11:17