OSORO SIERRA Carlos (1945- )

null

Kardinalprest, erkebiskop av Madrid i Spania (2014– )

Født: Carlos Osoro Sierra ble født den 16. mai 1945 i Castañeda i provinsen og regionen Cantabria og bispedømmet Santander i Spania. Etter avlagt eksamen artium studerte han til lærer ved Escuela Normal og pedagogikk og matematikk ved Universidad Complutense de Madrid, og han fikk også en tittel som instruktør i elementær kroppsøving. Deretter underviste han i ett år ved Colegio La Salle i Santander. Deretter trådte han inn i seminaret Colegio Mayor El Salvador for «sene kall» i Salamanca. Han studerte katolsk teologi og filosofi ved Det pavelige universitetet i Salamanca, hvor han tok lisensiatgrader i begge fag. Han tok også en diplom i pedagogikk for voksenopplæring ved universitetet i Salamanca.

Prest: Han ble presteviet den 29. juli 1973, 28 år gammel, i sognet Nuestra Señora de la Bien Aparecida i Marrón i Cantabria av biskop Juan Antonio del Val Gallo av Santander (1971-91; d. 2002) og inkardinert i bispedømmet Santander. Deretter ble han ungdomsprest og medlem av pastoralteamet i sognet La Asunción i Torrelavega i Cantabria og leder for Casa de los muchachos. Samtidig var han dosent ved Escuela Universitaria de Formación del Profesorado «Sagrados Corazones» (1973-75). Fra 1975 til 1996 var han generalsekretær for avdelingen for pastoralt arbeid i kurien i bispedømmet Santander samt biskoppelig delegat for kall, presteseminarer og legapostolatet.

Han var generalvikar for bispedømmet Santander fra 1976 til 1994. Han var rektor for Santanders presteseminar Seminario de Monte Corbán fra 1977 til 1997, hvor ham påbegynte gjenåpningen og konsolideringen av seminaret. I 1993 ble han utnevnt til kannik i domkapitlet ved basilikakatedralen Nuestra Señora de la Asunción i Santander, som i 1994 valgte ham til domprost (deán-presidente). I 1996 ble han rektor for Centro Asociado del Instituto Internacional de Teología a Distancia (internasjonal teologisk fjernhøyskole) og for Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Agustín (institutt for religionsvitenskap), som er tilknyttet Det pavelige universitetet Comillas.

Biskop: Han ble den 27. desember 1996 utnevnt av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) til biskop av Orense (galisisk og offisielt Ourense) i provinsen Orense i regionen Galicia etter biskop José Diéguez Reboredo (1987-96), som var utnevnt til biskop av Tui-Vigo (1996-2010). Han ble bispeviet den 22. februar 1997 i katedralbasilikaen San Martín i Orense av den apostoliske nuntius i Spania (1995-2000), erkebiskop Lajos Kada (1924-2001), assistert av erkebiskop Julián Barrio y Barrio av Santiago de Compostela (1996- ), og biskop José Diéguez Reboredo av Tui-Vigo. Blant koncelebrantene var biskopene Gabino Diaz Merchán av Oviedo (1969-2002), Juan Antonio del Val Gallo, emeritus av Santander, og Blasco Jose Vilaplana av Santander (1991-2006), senere biskop av Huelva (2006- ). Som bispemotto valgte han Per Christum et cum Ipso et in Ipso («Ved Kristus og med Ham og i Ham») (Por Cristo, con Él y en Él), utledet av sluttdoksologien i den eukaristiske bønn.

Den 7. januar 2002 utnevnte pave Johannes Paul II ham til erkebiskop av Oviedo i provinsen og regionen Asturias etter erkebiskop Gabino Díaz Merchán (1969-2002). Han tok erkebispedømmet kanonisk i besittelse den 23. februar 2002, ledsaget av 37 biskoper. Hans etterfølger i Orense ble Luis Quinteiro Fiuza (2002-10), senere biskop av Tui-Vigo (2010- ). Fra 23. september 2006 til 27. juli 2007 tjente han som apostolisk administrator av sitt hjembispedømme Santander med autoritet som bispedømmets biskop. I september 2006 sammenkalte han en bispedømmesynode for å reflektere over utfordringene for Kirken i Asturias foran det nye århundret.

Den 8. januar 2009 utnevnte pave Benedikt XVI ham til erkebiskop av Valencia etter kardinal Agustín García-Gasco Vicente (1992-2009; d. 2011). Han tok erkebispedømmet kanonisk i besittelse den 18. april 2009. Hans etterfølger i Oviedo ble erkebiskop Jesús Sanz Montes OFM (2009- ). I den spanske bispekonferansen var han medlem av eksekutivkomiteen i to treårsperioder (2005-08 og 2008-11). I 2011 ble han valgt til president for bispekommisjonen for legapostolatet. Han er medlem av bispekonferansens permanente kommisjon. I mars 2014 ble han visepresident i den spanske bispekonferansen.

Valencia er tradisjonelt et av de spanske kardinalsetene, men han mottok aldri den røde hatten der. Men sjansen økte betydelig da han den 28. august 2014 ble utnevnt av pave Frans til ny erkebiskop av Madrid etter kardinal Antonio Maria Rouco Varela (78), som samtidig fikk sin avskjedssøknad av aldersgrunner innvilget. Han deltok på den fjortende ordinære bispesynoden i Vatikanet i oktober 2015 om familiens kall og oppdrag i Kirken.

Kardinal: Den 9. oktober 2016 kunngjorde pave Frans at han ville kreere sytten nye kardinaler, og erkebiskop Rouco sto som nummer tre på denne listen. Den 19. november 2016 ble han kreert til kardinalprest i Peterskirken og fikk som titularkirke Santa Maria in Trastevere.

Neste konklave: Han fyller åtti år den 16. mai 2025.

Kilder: Annuario Pontificio, de.wikipedia.org, es.wikipedia.org, catholic-hierarchy.org, iglesiadeasturias.org, archivalencia.org, Bollettino di Sala Stampa 9.10.2016 - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 13. mai 2006 – Oppdatert: 19. november 2016

av Webmaster publisert 13.05.2006, sist endret 26.11.2016 - 00:20