ROUCO VARELA Antonio Maria

ROUCO VARELA Antonio MariaKardinalprest. Erkebiskop emeritus av Madrid (1994–2014).

Født: Antonio María Rouco Varela ble født mandag den 24. august 1936 i Villalba i Lugo i bispedømmet Mondoñedo-Ferrol i Spania. Han begynte på seminaret i Mondoñedo som 10-åring i 1946, og i 1954 begynte han teologistudiene ved Det pavelige universitetet i Salamanca, hvor han tok lisensiatgraden i teologi i 1958.

Prest: Han ble presteviet den 28. mars 1959 i Catedral Vieja i Salamanca, bare 22 år gammel. Han feiret sin første messe den 1. april i sognekirken Santa Maria de Villalba. Deretter studerte han videre ved universitetet i München i Tyskland, hvor han den 25. juli 1964 tok doktorgraden i kirkerett med avhandlingen "Iglesia y Estado en la España del siglo XVI" (om forholdet mellom kirke og stat i Spania på 1500-tallet). Deretter dro han tilbake til hjemlandet, hvor han underviste i grunnleggende teologi og kirkerett ved seminaret i Mondoñedo (1964-66).

Fra 1966 til 1969 underviste han som assisterende professor på instituttet for kirkerett ved universitetet i München og utførte pastoralt arbeid for spanske innvandrere i München i sognene St. Rafael og St. Ansgar. I 1969 ble han professor i offentlig kirkelig rett ved Det pavelige universitetet i Salamanca, og i 1971 ble han professor i grunnleggende kirkerett samme sted (1971-76). Han var i tillegg viserektor (1972-76), samtidig som han utførte pastoralt arbeid for universitetsstudenter i Salamanca. Han var rådgiver for det nasjonale katolske forbundet for propagandister (1972-76). Han var ekspert (peritus) for pastoralrådet i Galicia (1974-76).

Biskop: Han ble den 17. september 1976 utnevnt til titularbiskop av Gergi og hjelpebiskop av Santiago de Compostela av pave Paul VI (1963-78), 40 år gammel. Han ble konsekrert den 31. oktober 1976 i Santiago de Compostela av Ángel Suquía Goicoechea, erkebiskop av Santiago de Compostela. Den 11. juni 1983 ble han utnevnt til apostolisk administrator ad nutum Sanctae Sedis ("inntil Den hellige Stol bestemmer noe annet") av Santiago de Compostela etter at den senere kardinal Angel Suquía Goicoechea var forfremmet til erkebispesetet i Madrid den 12. april 1983. Fra 1981 til 1989 var han medlem av bispekommisjonen for undervisning og katekese innen bispekonferansen, og siden 1984 har han vært medlem av konferansens faste råd.

Han ble den 9. mai 1984 utnevnt til metropolitterkebiskop av Santiago de Compostela. Den minneverdige fjerde Verdensungdomsdagen, som ble besøkt av pave Johannes Paul II, ble arrangert i Santiago de Compostela i august 1989. Han deltok på den åttende ordinære bispesynoden høsten 1990. I 1990 ble han valgt til president for bispekommisjonen for seminarer og universiteter.

Han ble den 28. juli 1994 utnevnt til erkebiskop av Madrid etter kardinal Angel Suquía Goicoechea. Han ble den 19. september 1996 utnevnt til storkansler av det teologiske fakultet "San Dámaso" i Madrid av pave Johannes Paul II.

Kardinal: Han ble den 21. februar 1998 kreert til kardinalprest av San Lorenzo in Damaso av pave Johannes Paul II. Han ble medlem av Bispekongregasjonen (fra 1998), Kleruskongregasjonen (fra 1998), Kongregasjonen for katolsk utdannelse (fra 1998), Det pavelige rådet for fortolning av lovtekster (fra 1998), Det pavelige rådet for kulturen (fra 1998) og Det pavelige rådet "Cor Unum". Han ble i mars 1999 valgt til president for Den spanske bispekonferansen (CEE) og satt i to treårsperioder frem til 2005. Da valgte de spanske biskopene overraskende biskop Ricardo Blazquez Perez av Bilbao til ny president. Etter hans treårsperiode ble kardinal Rouco Varela igjen valgt den 4. mars 2008. Han ble den 1. mars 2011 gjenvalgt for en ny periode.

Han var pavens spesialutsending til den niende spanske nasjonale Eukaristiske kongress i Santiago de Compostela i Spania i mai 1999. Han deltok på den andre bispesynoden for Europa høsten 1999 som generalrelator og på den tiende ordinære bispesynoden høsten 2001.

Ved pave Frans’ omorganisering av kongregasjonenes medlemmer i november/desember 2013 ble kardinal Rouco Varela stadfestet som medlem av Utdanningskongregasjonen (30. nov), men ikke av Bispekongregasjonen (16. des).

Den 24. august 2011 fylte kardinalen 75 år, og i henhold til kirkeretten innleverte han da sin avskjedssøknad. Det er imidlertid vanlig at kardinaler i viktige erkebispedømmer blir bedt om å fortsette i enda noen år i embetet, og først den 28. august 2014 innvilget pave Frans hans avskjedssøknad som erkebiskop av Madrid, 78 år gammel.

Neste konklave: Han fylte 80 år den 24. august 2016 og mistet dermed stemmeretten ved pavevalg.

Kilder: Boberski, Miranda, dailycatholic.org, catholic-pages.com, insidethevatican.com, vatican.va, natcath.com, archimadrid.es - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 5. mars 2008

av Webmaster publisert 05.03.2008, sist endret 24.08.2016 - 12:18