TURCOTTE Jean-Claude (1936–2015)

null

Kardinalprest. Erkebiskop emeritus av Montréal (1990–2012).

Født: Jean-Claude Turcotte ble født fredag den 26. juni 1936 nær sognet St. Marguerite Marie i Montréal i Canada. Han fikk en klassisk utdannelse ved skolen André-Grasset (1947-55). Deretter begynte han på presteseminaret i Montréal, hvor han forsatte å studere teologi og tok diplom.

Prest: Han ble presteviet den 24. mai 1959 i kirken St. Vincent de Paul i Montréal av hjelpebiskop Laurent Morin av Montréal, ennå ikke 23 år gammel. Deretter utførte han pastoralt arbeid i Montréal, først som kapellan i sognet St. Mathias (1959-61) og deretter ble han bispedømmets hjelpekapellan for kristen arbeiderungdom (1961-64).

I 1964 reiste han til Frankrike for videre studier ved Det katolske fakultetet i Lille, hvor han tok diplom i sosial pastoraltjeneste. I 1965 vendte han tilbake til Montréal, hvor han utførte pastoralt arbeid frem til 1981. Han var bispedømmets kansler for JOC, JICF (la Jeunesse indépendante catholique féminine) og bevegelsen for kristne arbeidere (1965-67).

Han var ansvarlig for erkebispedømmets avdeling for presteskapet (1967-1974), blant annet med prestekandidatene, og sekretær for inntektskommisjonen. Han ble i 1974 bispedømmets direktør for sognepastoraltjeneste og bispedømmets prokurator og katedralkannik. Den 25. september 1981 ble han generalvikar og generalkoordinator av bispedømmets pastoraltjenester

Biskop: Han ble den 14. april 1982 utnevnt til titularbiskop av Suas og hjelpebiskop av Montréal av pave Johannes Paul II. Han ble konsekrert den 29. juni 1982 i Montréal av Paul Grégoire, erkebiskop av Montréal. Han var ansvarlig for å koordinere pavens besøk i Montréal i 1984. Han ble den 17. mars 1990 utnevnt til metropolitterkebiskop av Montréal. Han deltok på den niende ordinære bispesynoden høsten 1994.

Kardinal: Han ble den 26. november 1994 kreert til kardinalprest av Nostra Signora del SS. Sacramento e Santi Martiri Canadesi av pave Johannes Paul II. Han ble medlem av Helligkåringskongregasjonen og Det pavelige råd for sosial kommunikasjon. Han ble medlem av kardinalrådet for studier av Den hellige Stol organisatoriske og økonomiske problemer den 6. november 1995. Han deltok på bispesynoden for Amerika høsten 1997. Han var president for den kanadiske bispekonferansen fra 1997 til 2000.

Den 20. mars 2012 innvilget pave Benedikt XVI (2005-13) hans avskjedssøknad, som han i henhold til kirkeretten hadde levert inn da han fylte 75 år den 26. juni 2011. Samtidig utnevnte paven Christian Lépine til kardinal Turcottes etterfølger som erkebiskop av Montréal. Erkebispedømmet Montreal i den franskspråklige kanadiske provinsen Quebec har mer enn halvannen million katolikker. Bispedømmet ble opprettet i 1836 og ble erkebispedømme i 1886. Erkebiskopen av Montréal er tradisjonelt kardinal.

Ved pave Frans’ omorganisering av kongregasjonenes medlemmer i november/desember 2013 ble kardinal Turcotte stadfestet som medlem av Helligkåringskongregasjonen (19. desember).

Død: Kardinal Turcotte døde natt til  den 8. april 2015, 78 år gammel.

Kilder: Boberski, Miranda, dailycatholic.org, catholic-pages.com, insidethevatican.com, vatican.va - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 5. april 2005

av Webmaster publisert 05.04.2005, sist endret 08.04.2015 - 23:48