Canada: Kardinal Turcotte (78) død

nullVatikanet/Montréal, 8.4.2015 (KAP) – Den kanadiske kardinalen og mangeårige erkebiskopen av Montréal, Jean-Claude Turcotte, døde natt til onsdag den 8. april 2015 i en alder av 78 år i sin hjemby. Turcotte ledet det viktigste erkebispedømmet i det østlige Canada fra 1990 til sin pensjonering i 2012. Før det var han i åtte år hjelpebiskop i Montréal. I 1994 kreerte den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) ham til kardinal.

Jean-Claude Turcotte ble født fredag den 26. juni 1936 nær sognet St. Marguerite Marie i Montréal i Canada. Han ble presteviet den 24. mai 1959 i Montréal, ennå ikke 23 år gammel. I 1964 reiste han til Frankrike for videre studier ved Det katolske fakultetet i Lille, hvor han tok diplom i sosial pastoraltjeneste. I 1965 vendte han tilbake til Montréal, hvor han utførte pastoralt arbeid frem til 1981. Den 25. september 1981 ble han generalvikar og generalkoordinator av bispedømmets pastoraltjenester.

Han ble den 14. april 1982 utnevnt til hjelpebiskop i Montréal av pave Johannes Paul II. Han ble konsekrert den 29. juni 1982 i Montréal av Paul Grégoire, erkebiskop av Montréal. Han var ansvarlig for å koordinere pavens besøk i Montréal i 1984. Han ble den 17. mars 1990 utnevnt til metropolitterkebiskop av Montréal. Han ble den 26. november 1994 kreert til kardinalprest av Nostra Signora del SS. Sacramento e Santi Martiri Canadesi av pave Johannes Paul II. Han var president for den kanadiske bispekonferansen fra 1997 til 2000.

I et kondolansetelegram til Turcottes etterfølger, erkebiskop Christian Lépine (f. 1951), fremhever pave Frans kardinalens pastorale engasjement og trakk spesielt frem hans deltakelse på bispesynodene i 1994 om ordenslivet og i 1997 om Kirken i Amerika. Ved sistnevnte anledning spilte den kanadiske kardinalen en ledende rolle.

Etter Turcottes død teller kardinalkollegiet 225 medlemmer. Av dem er 122 under åtti år og kan dermed delta i et pavevalg.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)