"Unitatis redintegratio"

Den katolske kirke og de kristnes enhet

Dekretet (erklæringen) «De Oecumenismo» - «Unitatis redintegratio» vedtatt av det annet Vatikankonsil og promulgert av pave Paul VI 21. november 1964

St. Olav Forlag - Oslo 1965

Forord
Hvordan teksten ble til
Hvorfor teksten ble til
Hva teksten betyr
Innledning
Kapittel I: Katolske prinsipper for det økumeniske arbeid
Kapittel II: Økumenismen i praksis
Kapittel III: Om de kirker og kirkelige sammenslutninger som eradskilt fra den romerske apostoliske stol
1. Særskilte betraktninger over de orientalske kirker
2. De adskilte kirker og kirkelige sammenslutninger i Vest
Noter

av Webmaster publisert 03.12.2007, sist endret 03.12.2007 - 11:12