"Unitatis redintegratio"

Noter

1
Kfr. 1. Kor. 1, 13.
2
Kfr. 1. Joh. 4, 9; Kol. 1, 18-20; Joh. 11, 52.
3
Kfr. Joh. 13, 34.
4
Kfr. Joh. 16, 7.
5
Kfr. 1. Kor. 12, 4-11.
6
Kfr. Mt. 28, 18-20 sammen med Joh. 20, 21-23.
7
Kfr. Mt. 16, 18 sammen med Mt. 18, 18.
8
Kfr. Lk. 22, 32.
9
Kfr. Joh. 21, 15-18.
10
Kfr. Efes. 2, 20.
11
Kfr. 1. Pet. 2, 25; 1. Vatikankonsil, 4. sesjon (1870), konstitusjon Pastor Aeternus: Coll. Lac. 7, 482 a.
12
Kfr. Jes. 11, 10-12.
13
Kfr. 1. Pet. 1, 3-9.
14
Kfr. Efes. 2, 17-18 sammen med Mk. 16, 15.
15
Kfr. 1. Kor. 11, 18-19; Gal. 1, 6-9; 1. Joh. 2, 18-19.
16
Kfr. 1. Kor. 1, 11 ff.; 11, 22.
17
Kfr. Kirkemøtet i Firenze, 8. sesjon (1439), Dekret Exultate Deo: Mansi 31, 1055 A.
18
Kfr. St. Augustin, In Ps. 32, Enarr. II, 29; PL 36, 299.
19
Kfr. 4. Laterankonsil (1215), 4. konstitusjon: Mansi 22, 990; 2. kirkemøte i Lyon (1274), Mikael Paleologs trosbekjennelse: Mansi 24, 71 E; Kirkemøtet i Firenze, 6. sesjon (1439), Defin. Laetentur caeli: Mansi 31, 1026 E.
20
Kfr. Jak. 1, 4; Rom. 12, 1-2.
21
Kfr. 2. Kor. 4, 10; Fil. 2, 5-8.
22
Kfr. Efes. 5, 27.
23
Kfr. 5. Laterankonsil, 12. sesjon (1517),Konstitusjon Constituti: Mansi 32, 988 B-C.
24
Kfr. Efes. 4, 24.
25
Kfr. Efes. 3, 8.
26
Kfr. St. Johannes Krysostomos, In Ioannem Homelia 46: PG 59, 260-62.
27
Kfr. Kirkemøtet i Firenze, 6. sesjon (1439), Defin. Laetentur caeli: Mansi 31, 1026 E.
28
Kfr. Rom. 6, 4.

Innhold

av Webmaster publisert 03.12.2007, sist endret 03.12.2007 - 11:12