Kateketseminar ble en suksess

 

Både arrangører og deltagere forteller at kateketseminaret den 26. august ble vellykket. En rød tråd for seminaret var at katekese ikke handler om å komme seg gjennom et pensum, men å formidle Jesus.

 

a1.jpgSPENNENDE: Kateketer fra hele Norge kom på helgens seminar for å høre om hva god katekese er. Foto: Flor Santamaria-Kovacs

 

Omtrent 50 deltagere fra 15 menigheter var tilstede under seminaret i Oslo. De fikk besøk av Ulrika Erlandsson, leder av Katolska Pedagogiska Nämden (KPN) i Stockholms stift i Sverige. Hun snakket inspirerende om det nye Direktoriet for katekese som gjelder for hele verden. Det ble utgitt i Vatikanet i 2020 og tar for seg hvordan katekesen bør drives i dag. I skrivende stund blir dokumentet oversatt til norsk av Kateketisk senter. 

 

Blant deltagerne på seminaret var Line Nordengen. Hun har vært kateket ved Mariakirken på Stabekk i Bærum de siste fem årene. I år har hun førstekommunionsbarna.

 

Hvorfor ønsket du å dra på seminaret?

 

–  Det er virkelig et godt tilbud fra Kateketisk senter! Jeg har vært på det før og syns det er givende hver gang. Hvis jeg skal formidle min tro til barna og lære dem om Jesus, så trenger jeg også påfyll.

 

Line forteller at det er fint å møte andre kateketer fra hele landet. Av og til kan man føle seg ensom i arbeidet man gjør, så det er godt å ha et fellesskap og se at man har mange av de samme utfordringene og gledene.

 

Hva lærte du på seminaret?

 

– Foredraget til Ulrika var kjempeinspirerende. Hun snakket om skrivet fra Vatikanet, som legger vekt på at troen fødes av kjærlighet. Vi ble minnet på at det vi gjør i katekesen ikke hjelper om det ikke er motivert av kjærlighet. Målet er at barna skal vite at Gud elsker dem, og at de skal lære å elske Ham.

 

Seminaret tok for seg spørsmålet «hva er god katekese». Hva ble sagt om dette?

 

– At å gå på katekese ikke skal være som å gå på skolen! Det handler ikke bare om å gjennomgå et pensum. God katekese har fokus på å bygge felleskap og å bygge kirke. Barna skal ha lyst til å komme på katekesen, de skal føle seg hjemme der.

 

Line beskriver oppgaven som kateket som en stor gave. Hun sier hun er heldig som har fått muligheten til å være kateket og anbefaler andre å tørre og prøve det.

 

Det er noe av det mest meningsfylte jeg gjør!

 

 b2.jpg

HELDIGE: «Jeg er heldig som får være kateket», sier en av deltagerne og anser oppgaven hun har som en stor gave. Foto: Flor Santamaria-Kovacs

 

 

Terese Ranek, teamleder ved Kateketisk senter, trekker også frem at katekese ikke utelukkende handler om å lære fakta.

 

Det handler om Guds kjærlighet til oss og vår kjærlighet til Ham, det lærer man ikke bare gjennom å høre på en forelesning. Man må ut og gjøre ting, ha en dialog, oppleve ting sammen, være en del av fellesskapet som kirken er.

 

– Tror du dette er nytt for kateketene?

 

– Jeg har inntrykk av at kateketene vet dette. Men en utfordring kan være hvilke ressurser de har til å formidle det. De ser barna sjelden, og da er det ikke alle som føler seg trygge nok på å sette i gang lek og aktiviteter med barna i frykt for at det blir mislykket eller kaotisk.  

 

Derfor ønsker Terese et tettere samarbeid mellom kateketer.

 

Jobber vi sammen, så kan vi hjelpe hverandre, og også bli inspirert når man får høre om hva som fungerer og går bra!

 

Hun oppfordrer alle kateketer til å sette av datoen 9. mars 2024. Da blir det retrett for kateketer sammen med biskop Erik Varden fra Trondheim.