Kari Hauge engasjert som sekretær i Trondheim Stift

Siden årsskiftet arbeider Kari Hauge som sekretær ved Trondheim katolske Stifts kontor. Kari Hauge er 50 år og har to barn. Hun er katolikk siden 1965 og har vært leder for menighetsrådet for St. Olavs menighet i Trondheim i to år. Hun sitter i styret for Stiftelsen for Trondheim bys 1000-årsjubileum, og deltar som nordisk delegat på den økumeniske konferansen som organiseres av Rådet for de europeiske (katolske) bispekonferanser (CCEE) og Konferansen for europeiske (ikke-katolske) kirker (KEK) 23.-29. juni 1997 i Graz i Østerrike.

Utdannelse: Høgskolelektor, cand.mag. med fagene sykepleie, pedagogikk og sosiologi; arbeidserfaring: 28 år fra offentlig forvaltning, 17 år i lederstilling. Hun behersker engelsk, tysk og fransk.

Hennes arbeidsoppgaver er saksforberedelse og utredningsarbeid for stiftsadministrasjonen samt administrative oppgaver for stiftet og overhyrden, p. Georg Müller SS.CC., apostolisk administrator.

av Webmaster publisert 27.01.1997, sist endret 27.01.1997 - 17:27