Pavelig heder til norsk ektepar

Pro Ecclesia et Pontifice Pave Johannes Paul II har tildelt det pavelige æreskors "Pro Ecclesia et Pontifice" (For Kirken og Paven) til ekteparet Harald Sivertsen og Dagny Falck Sivertsen i St. Eysteins menighet, Bodø.

De to får utmerkelsen for sin lange og trofaste innsats for Kirken i Nord-Norge. Ekteparet som er henholdsvis 82 og 80 år gamle, konverterte til Den katolske kirke i 1942 og 1944. De var da bosatt i Tromsø. Da den daværende katolske biskop ønsket å opprette en menighet i Bodø, flyttet de dit på biskopens oppfordring i 1950. Her har de levd med menigheten i ett og alt fra dens spede begynnelse til i dag hvor den har ca 360 medlemmer. Sivertsens innsats - både for å hevde den katolske tro og rent praktisk i menigheten - er usedvanlig på mange måter. Dette blir markert og berømmet ved tildelingen av æreskorset.

Æreskorset ble innstifet av pave Leo XIII, og tildeles mennesker som har vist en særlig oppofrelse i sitt virke for Kirken. Utmerkelsen vil bli overrakt av biskop Gerhard Goebel noe senere.

av Webmaster publisert 13.05.1997, sist endret 03.08.2021 - 15:01