Georg Müller utnevnt til biskop-prelat i Trondheim

Pave Johannes Paul II utnevnte 20.juni 1997 ap.adm. Georg Müller SS.CC, 46 år, til biskop-prelat i Trondheim katolske stift.

Pater Georg Müller er født i Volkesfeld i nærheten av Koblenz i Tyskland 7.juni 1951.

Den 28. juli 1972 avla han de første løfter som ordensbror i Picpuspatrenes kongregasjon, SS.CC. Etter fullført teologistudium ved kongregasjonens presteseminar i 1977 ble Georg Müller presteviet 18.mars i 1978 av biskop Gerhard Schwenzer, Oslo, i Simpelveld i Nederland. Licentiatgraden i teologi ble avsluttet i 1981 ved universitetet i Münster.

Pater Georg Müller kom til St. Olav menighet i Trondheim som kapellan i mai 1981 og ble generalvikar for biskop Schwenzer i Trondheim i 1984. I 1987 ble han sogneprest i St. Olav menighet i Trondheim og fra 9.februar 1988 apostolisk administrator «ad nutum Sanctæ Sedis, Sede vacante» for Trondheim katolske stift.

Pater Georg Müller er Den nordiske bispekonferansens representant i Nordiska Ekumeniska Rådet, og representant for Den katolske kirke i styret for Norges Kristne Råd.

Bispevigselen er fastlagt til 28. juli 1997 kl.11.00 i St. Olav kirke i Trondheim.

Biskop Georg Müller SS.CC har som valgspråk: «Caritas Dei in cordibus nostris« (Rom 5,5), som oversatt er: Guds kjærlighet i våre hjerter.

av Webmaster publisert 20.06.1997, sist endret 20.06.1997 - 20:24