Gerhard Schwenzer

Biskop Gerhard Schwenzer (foto: Peter Tálos)
Biskop Schwenzers våpenskjold
Oslo katolske bispedømme

E-post Gerhard(dot)Schwenzer(at)katolsk(dot)no

Biskop emeritus SCHWENZER, dr. Gerhard SS.CC., født 1938 i Lorch, bispedømmet Limburg (Tyskland), presteviet 18. juli 1964 i Simpelveld (Nederland).

Utnevnt til apostolisk administrator for Det apostoliske vikariat Mellom-Norge 25. mars 1974, til apostolisk vikar for samme distrikt og til titularbiskop av Hólar 29. august 1975, bispeviet i St. Olav kirke i Trondheim 7. desember 1975 av biskop John Willem Gran. Utnevnt til biskop-prelat av Trondheim Stift 23. mars 1979. Utnevnt til koadjutor-biskop av Oslo 2. juni 1981. Formelt innsatt i St. Olav domkirke i Oslo 4. september 1981. Biskop av Oslo fra 26. november 1983, og apostolisk administrator "sede vacante" av prelaturet Trondheim fra samme dato, til 9. februar 1988.

Les pave Johannes Paul IIs gratulasjonstelegram ved hans 25-årsjubileum som biskop.

Biskop Schwenzers avskjedssøknad 2. mars 2005 ble innvilget 29. juli 2005 av pave Benedikt XVI.

Biskop i Oslo katolske bispedømme inntil 22. oktober 2005, da Bernt Eidsvig Can.Reg. overtok bispedømmet.

Feiret 30-årsjubileum som biskop 7. desember 2005, og mottok i den forbindelse Sanct Olavs Pilegrimskors.

Utnevnt til Kommandør av Den Kongelig Norske St. Olavs Orden for sin innsats i mellomkirkelig samarbeid av H.M. Kong Harald 15. mars 2006.

Feiret jubileumsmesse 1. oktober 2008 i St. Olav domkirke i forbindelse med sin 70-årsdag.

Feiret 40-årsjubileum som biskop 7. desember 2015.

Privat: Adresse Glads vei 23, 0489 OsloTelefon 22 56 75 56, 462 97 121 (mobil)

av Webmaster publisert 17.09.2008, sist endret 29.03.2023 - 16:23