Sanct Olavs Pilegrimskors til biskop Schwenzer

Overrekkelse av hederstegnet

 Se også:

Over 60 personer deltok søndag 12. desember på feiringen av Gerhard Schwenzers 30-årsjubileum som biskop. Han ble hedret av blandt andre biskop Bernt Eidsvig, sr. Asumpta Balcerzak, presterådets leder p. Frode Eikenes, leder av Caritas Norge Kari-Mette Eidem, og St. Sunnivas skoles rektor Geir Moen.

Assisterende kansellist Kjell Ivar Maudal overrasket biskopen med å overrekke ham Sanct Olavs pilegrimsstiftelses hederstegn, en stiftelse etablert med sikte på å samle inn midler for å drive økumenisk og humanitært kristent hjelpearbeid. Biskop Schwenzer har støttet opprettelsen av denne stiftelsen.

I stiftelsens statutter står det blant annet at "korset tildeles personer som virker for økt forståelse og samarbeid mellom de forskjellige kristne trosretninger. Det er også en forutsetning at personen har foretatt en Pilegrimsreise til Nidarosdomen besøkt Stiklestad samt minst 1 annen Sanct Olavs Kirke i inn- eller utland. Man skal også ha deltatt på en pilegrimsreise til det Hellige Land".

Maudal sa følgende i forbindelse med overrekkelsen:

For en tid tilbake hadde du besøk av Kåre Eikeland som ba om din støtteerklæring til opprettelsen av Sanct Olavs pilegrimsstiftelse. Stiftelsen ble etablert med sikte på å samle inn midler for å drive økumenisk og humanitært kristent hjelpearbeid. Sammen med biskop Wagle i Nidaros ga du stiftelsen følgende støtteerklæring:

Vi ser positivt på stiftelsens formål og ønsker Guds velsignelse over dette viktige arbeid.

Kjære biskop, for din støtte til stiftelsen og ikke minst for ditt økumeniske arbeid, ønsker vi å overrekke deg dette hederstegn med diplom samtidig som vi også gratulerer deg med ditt 30 års jubileum som biskop.

Sanct Olavs Pilegrims Kors Stiftelsen har et eget hederstegn, Sanct Olavs Pilegrims Kors.

Pilegrimskorset forside består av et ankerkors symboliserende St. Olavs tilknytting til havet. Korset er belagt med rød, transparent emalje, representerende det hellige blod og er belagt på en bunn som medfører sterk refleksjon av medaljen. To oppadrettede sverd mellom korsarmene symboliserende de mange slag. Sverdene har sølvklinger, gull parerplater og hjalte samt knapp belagt med smaragdgrønn emalje. Korsets midtmedaljong viser et kronet symbolsk bilde av Sanct Olav flankert av 2 martyrøkser. Alt omskrevet med: "995 Sanctus Olauus 1030 Peregrinatio" i gylt skrift på blå emaljebunn. Korset er båret i to korslagte pilegrimsstaver under et pilegrimsskjell belagt med 5 emaljerte våpenskjold representerende 5 av de viktigste ridderordener fra korstogtiden.

På baksiden er kors og sverd som på fremsiden. Midtmedaljongen har et Kristusmonogram omgitt av innskriftene "NIDROSIA" og "STIKLESTAD". Bøyle for oppheng av ordensbånd er festet mellom de korslagte pilegrimsstaver. Skjellets bakside er glatt og er gylt uten skjold.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo/mt) (12. desember 2005)

av Webmaster publisert 12.12.2005, sist endret 12.12.2005 - 17:31