Biskop emeritus Gerhard Schwenzer av Oslo fyller 70 år 1. oktober

Biskop emeritus Gerhard Schwenzer SS.CC. fyller 70 år.

Den 1. oktober feirer biskop emeritus av Oslo, Gerhard Schwenzer SS.CC., 70 år. Jubileet feires med messe i St. Olav domkirke samme dag kl. 18.00. Etter messen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe, hvor det blir anledning til å gratulere jubilanten.

Gehard Schwenzer er født den 1. oktober 1938 i Lorch, bispedømmet Limburg (Tyskland) og ble presteviet den 18. juli 1964 i Simpelveld (Nederland). Den 25. mars 1974 ble han utnevnt til apostolisk administrator for Det apostoliske vikariat Mellom-Norge. Den 29. august 1975 ble han apostolisk vikar for samme distrikt. Bispevielsen fant sted i St. Olav kirke i Trondheim 7. desember 1975, av biskop John Willem Gran. Schwenzer ble utnevnt til biskop-prelat av Trondheim Stift 23. mars 1979 og deretter til koadjutor-biskop av Oslo 2. juni 1981. Den formelle innsettelsen fant sted i St. Olav domkirke i Oslo 4. september 1981. Han ble biskop av Oslo 26. november 1983 og apostolisk administrator "sede vacante" av prelaturet Trondheim fra samme dato, til 9. februar 1988.

Schwenzer var biskop i Oslo katolske bispedømme inntil 22. oktober 2005, da Bernt Eidsvig Can.Reg. overtok bispedømmet.

Da Schwenzer feiret sitt 30-årsjubileum som biskop den 7. desember 2005, mottok han Sanct Olavs Pilegrimskors. Den 15. mars 2006 ble han utnevnt til Kommandør av Den Kongelig Norske St. Olavs Orden, for sin innsats i mellomkirkelig samarbeid.

VELKOMMEN TIL JUBILEUMSFEIRING!

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (17. september 2008)

av Webmaster publisert 17.09.2008, sist endret 17.09.2008 - 13:58