Biskop Schwenzer har bedt om avløsning på det katolske bispesetet i Oslo

Biskop Gerhard Schwenzer

Etter 30 år som biskop, hvorav vel 21 i Oslo katolske bispedømme (OKB) føler jeg det er på tide å legge roret i yngre hender. Vårt bispedømme står fortsatt overfor mange viktige oppgaver, og jeg føler at en mann som er kommet til pensjonsalderen ikke lenger har krefter nok å ta fatt i alle utfordringene. Dessuten har legen rådet meg å trappe arbeidet ned på grunn av dårlig helse.

I denne situasjonen har jeg bedt Roma om en etterfølger på det katolske bispesetet i Oslo (på samme måte som min forgjenger, biskop John W. Gran gjorde i 1983). Nå regner jeg med at min søknad blir tatt hensyn til om ikke så lenge og at OKB får en ny biskop. Jeg vet ennå ikke noe nærmere om hvilken form en overgang vil få eller fra når det vil bli aktuelt. Det vil sannsynligvis gå flere måneder før det kommer en avklaring.

Selv ønsker jeg å hjelpe min etterfølger så godt jeg ennå er i stand til og så lenge min tjeneste ønskes.

Oslo, den 2. mars 2005

+Gerhard Schwenzer, biskop

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (2. mars 2005)