Torbjørn Olsen til Trondheim

Biskop Georg Müller SS.CC. av Trondheim har utnevnt sognepresten i Bodø, pastor Torbjørn Olsen, til sogneadministrator i St. Olavs menighet i Trondheim fra og med 19. september. Han skal inneha dette vervet i seks måneder. Ettersom dette kun er en midlertidig stilling, forblir han sogneprest i Bodø og sogneadministrator for Storfjord/Lofoten.

av Webmaster publisert 08.09.1997, sist endret 08.09.1997 - 16:01