Pater Waldemar Staniszewski til Bodø

Pater Waldemar Staniszewski M.S.F. flytter fra Tromsø til Bodø. Slik blir den prestelige betjening i menighetene i Bodø og i Lofoten (med kirke Storfjord ved Stamsund) ikke alt for meget lidende under sognepresten, pastor Torbjørn Olsen, sitt halvårige fravær som sogneadministrator i Trondheim. Fra før bor også dominikaneren Morten Person O.P. i Bodø.

av Webmaster publisert 08.09.1997, sist endret 08.09.1997 - 16:11