Presteskapet i OKB velger rådsrepresentanter

Den 9. september 1997 valgte geistligheten i Oslo Katolske Bispedømme nye representanter til presteråd og pastoralråd.

Presteråd: Valgt til fast plass ble prestene Rory Mulligan S.M. og Michel Beckers. Deretter fulgte Paul Pham Huu Y, Theodor Famula O.M.I., Erik Ruud S.M. og Nicolas Goryczka O.F.M.

Biskop Gerhard Schwenzer utpekte i henhold til statuttene Pham Huu Y og Famula til faste medlemmer av presterådet.

Enkelte medlemmer av presterådet var ikke til valg denne gang. Sammensetningen av det nye presteråd, som sitter frem til høsten 1999, er dermed: biskop Gerhard Schwenzer SS.CC. (formann), p. Johan C.H. Castricum O.F.M., pastor Michel Beckers, pastor Rolf K. Bowitz, p. Theodor Famula O.M.I., pastor Alan C. Littlewood, p. Rory Mulligan S.M., pastor Paul Pham Huu Y; varamedlemmer: p. Nikolas Goryczka O.F.M., p. Erik Ruud S.M.

Av disse har biskop Schwenzer utpekt de følgende til bispedømmerådet (rådgiverkollegiet): p. Johan C.H. Castricum O.F.M. (membrum natum), pastor Michel Beckers, p. Theodor Famula O.M.I., pastor Alan C. Littlewood, p. Rory Mulligan S.M. Biskopen leder selv rådet.

Det ble samtidig gjennomført valg av geistlighetens representanter til Pastoralrådet for den kommende to-årsperiode. Valgt ble de følgende prester:

Sigurd Markussen, Erik Ruud S.M., Francis Xavier Huynh tan Hai, Theodor Famula O.M.I., Norbert Haunschild; varaprepresentanter: Rory Mulligan S.M., Nikolas Goryczka O.F.M., Paul Pham Huu Y, Ireneusz Zielinski, Cyprian Markowski O.F.M.

av Webmaster publisert 11.09.1997, sist endret 11.09.1997 - 20:11