Nordmann diakonvies for østerriksk kloster

Alois (Arnstein) Brodersen Can.Reg. ble den 23. november viet til diakon i Klosterneuburg av Tromsøs biskop Gerhard Goebel M.S.F. Arnstein (Alois er klosternavnet) ble født i 1955 i Misvær ved Bodø, og konverterte til den katolske tro under sitt medisinerstudium. Etter syv år som lege, trådte han inn i augustiner-korherrenes kloster i Klosterneuburg ved Wien. Han har i år avsluttet sin magistergradsavhandling ved universitetet i Wien, om "Nordpolmisjonen", et kortvartig men viktig avsnitt i nyere katolsk historie i Norge, på Island og på Færøyene, da kirken igjen etablerte seg for 150 år siden.

av Webmaster publisert 25.11.1997, sist endret 25.11.1997 - 10:19