Ny sogneprest til St. Olav i Trondheim

I Rundskriv fra stiftet 23. januar har biskop Georg Müller meddelt at han arbeider med utnevnelse av pater Morten Person OP til ny sogneprest for St. Olav menighet i Trondheim.

Pater Person, som er 37 år gammel, er født og oppvokst i Mo i Rana, der han midt i tenårene konverterte. Senere trådte han inn i Dominikanerordenen og ble presteviet i St. Dominikus kirke i Oslo i 1992.

Novisiat og presteutdannelse fikk han i Sveits og Frankrike. Han har i godt og vel to år vært kapellan i St. Eysteins menighet, Bodø. Siden pastor Torbjørn Olsen kom til Trondheim, har pater Person fungert som sogneadministrator i Bodø.

Dominikanerordenen, som egentlig heter Prekenbrødrenes orden (=OP), ble stiftet på 1200-tallet av den hellige Dominikus og kom tidlig til Norge. Ved reformasjonen forsvant ordenen fra vårt land, men ble reetablert i Oslo i 1921. I 1897 hadde Stortinget opphevet grunnlovsforbudet mot munkeordener i landet vårt. Dominikanerne har tradisjon for å legge stor vekt på forkynnelse og undervisning.

Her har også pater Person vist store kvaliteter. Noen av de mest kjente katolske prester i Norge i nyere tid har vært dominikanere.

(Søndagsbladet, Trondheim, 1. februar 1998)

av Webmaster publisert 03.02.1998, sist endret 29.03.2014 - 13:59