Biskoper tilfreds med presidenten

Praha (KNA) - I Tsjekkia mottok den gjenvalgte president Vaclav Havel et lykkeønskningstelegram fra de katolske biskopene. De anerkjenner den innsats som Havel har gjort for de åndelige og moralske verdier og for samarbeidet i landet, heter det. Biskopene mener at presidenten representerer Den tsjekkiske Republikk på en slik måte at han gjør ære på landet.

Telegrammet ble til på bispekonferansens plenumsforsamling, hvor biskopene blant annet drøftet den vanskelige politiske situasjonen i landet og parlamentsvalget som skal holdes i mai. Dessuten ble biskopene Jan Graubner og Jiri Padour utpekt til ansvarlige for de praktiske forberedelsene til jubelåret 2000.

(Katolsk Orientering 4/1998 o: pe)

av Webmaster publisert 06.03.1998, sist endret 06.03.1998 - 09:01