Kinesisk biskop sender faks på latin

Vatikanet (KAP) - Den kinesiske biskopen Matthias Duan Yinming av Wanxian har ikke kunnet komme til Asia-synoden i Vatikanet, fordi de kinesiske myndighetene ikke har gitt ham reisetillatelse. Men den 90-årige biskopen har funnet en måte å delta på synoden, i det minste indirekte, ved at han har sendt synodesekretæren, kardinal Jan Schotte, en faks på latin.

I faksen, som er offentliggjort av Vatikanets pressekontor, skriver biskopen at han beklager at han av politiske grunner (ob causam politicam) ikke kan delta på synoden. Hans sorg over det har vært så stor at han i to netter knapt har sovet, bekjenner biskopen, som tiltrådte sitt embete i 1949 som siste biskop før den kommunistiske maktovertakelsen. Men så innså han at selv om han var fraværende fysisk, kunne han være til stede på synoden i hjertet (corpore absente, cor autem semper praesens est in Synodo).

Avslutningsvis ba den kinesiske biskopen kardinal Schotte om å sende ham resultatene fra synoden. De skal bli offentliggjort, slik at alle kristne kan omsette dem i handling.

Kathpress 3.5.98; o: pe

av Webmaster publisert 04.05.1998, sist endret 04.05.1998 - 10:51