Trondheims biskop Müller på europeisk bispekonferanse

Biskop Georg Müller deltok i uke 11 i en konferanse i Roma for biskoper fra Europa ordinert i perioden 1992-97. Det deltok i alt 120 biskoper. Konferansen ble ledet av kardinal Vlk og kardinal Gantin. Fokus for konferansen var den spesielle situasjon for biskoper i Europa og hvordan biskopene kan sette ut i livet kollegialitetstanken, det vil si leve i enhet med hverandre og med Peters etterfølger, paven.

(Nytt fra Trondheim katolske stift nr 2/1998)

av Webmaster publisert 06.05.1998, sist endret 06.05.1998 - 14:31