Den katolske biskop av Faisalabad begår selvmord

I Pakistan har biskopen av Faisalabad, msgr. John Joseph, tatt sitt liv under opprivende omstendigheter onsdag kveld den 6. mai. Bakgrunnen har åpenbart vært fortvilelse over den stadig vanskeligere situasjon som landets kristne finner seg i. Biskop Joseph (65) var formann for den nasjonale katolske «Justitia et Pax»-kommisjon, og han var en av den katolske kirkes fremste forkjempere for menneskerettighetene og religionsfriheten i landet. Han engasjerte seg i dialogen med moderate muslimer, og bekjempet den «blasfemilov» som trådte i kraft i 1991, som rammer særlig de kristne i landet.

Biskop Joseph hadde onsdag kveld deltatt i en bønnevake i en kirke i Sahiwal, en by i hans bispedømme. Bønnevaken gjaldt den nå 25 år gamle katolikken Ayub Masih. Han var blitt anmeldt av Muhammad Akram, en muslimsk nabo på hans hjemsted Pakpattan for angivelig å ha uttalt seg fordelaktig om forfatteren Salman Rushdie, forfatteren av «Sataniske Vers», og ble arrestert i oktober 1996. Mange observatører anser anklagene moot Masih som falske, og som et ledd i en lokal disputt om jordeiendom. Dagen etter hans arrestasjon ble 14 eller flere katolske familier truet til å flytte, dersom de ikke ville se sine hus og sin buskap brent. I november ble Ayub Masih angrepet av uidentifiserte bevæpnede menn i rettslokalets korridorer. I slutten av april ble han til slutt dømt til døden av en domstol i Sahiwal for angivelig å ha krenket Profetens navn. Det gjenstår fremdeles å føre saken for en ankeinstans. Etter pakistansk lov har kun en muslimsk advokat anledning til å føre en slik ankesak. Det har i de senere år vært en rekke dødsdommer felt for blasfemi, men de er så langt alle blitt omgjort når sakene kom opp for høyere domstoler.

I dagene som gikk lot det seg ikke gjøre å finne en eneste muslimsk advokat som var villig til å forsvare Ayub Masih. Dette førte til at biskop Joseph ble ytterst rasende og fortvilt, forteller en av hans nære medarbeidere. Man hadde aldri før opplevet å se biskopen så oppbragt og ute av seg som i de siste dagene. Etter bønnevaken onsdag kveld skulle biskopen kjøre hjem, sammen med en prest og en legmann. Biskopen bad sjåføren om å kjøre til rettslokalet der Ayub Masih var blitt dømt. Der, foran bygningen, steg han ut. Deretter har han åpenbart tatt livet av seg selv med et skudd gjennom halsen. At biskopen til tider hadde med seg et våpen, var kjent, fortelles det fra biskopens resident i Faisalabad.

Under bønnevaken hadde biskop Joseph bedt for ofrene for blasfemilovene. Han sa ordrett: «Vi må gjøre noe stort, for å gjøre denne loven ugjort og slik at man husker på oss». Han oppfordret også til faste og bønn for Masih.

Biskopens død utløste dyp bestyrtelse i Vatikanet og i den katolske kirke verden over. De asiatiske biskoper som deltar på Bispesynoden for Asia som nå gjennomføres i Vatikanet, gjennomførte ett minutts stillhet, og bad for den avdøde.

En requiemmesse fant sted allerede torsdag, i hans fødeby Khushpur. Ti tusen mennesker overvar messen, og etter messen begynte et par tusen troende å føre likkisten mot Faisalabad, 40 kilometer unna, der han skal begraves på søndag. Deltagere i prosesjonen ropte slagord og krevde blasfemilovene opphevet, melder Vatikanradioens korrespondent Shaheed Malik i Lahore. Nær Faisalabad ble de møtt med politi. Etter at folk i mengden kastet steiner mot politiet, ble de møtt av tåregass og skuddsalver. Minst seks personer ble såret, men ingen ble drept. Faisalabads politisjef sa etterpå at politiet hadde fått ordre om å skyte over mengdens hoder, men at to politimenn som var blitt truffet av steiner, brøt sine ordrer og skjøt rett inn i mengden. Noen øyenvitner hevder at steinkastingen begynte fra politiets side. I Faisalabad planlegger noen muslimske organisasjoner demonstrasjoner til støtte for blasfemilovene.

John Joseph ble født den 15. november 1932 i Khushpur i det som idag er Pakistan, som bondesønn. Etter prestevielsen i 1960 - Joseph var den første katolske prest fra Punjab - og studier i Roma, ble han professor ved presteseminaret i Karachi. I 1984 ble han biskop av Faisalabad i det nordlige Pakistan. Han har flere ganger sultestreiket i protest mot diskrimineringen av de kristne. I 1992 protesterte han mot at religion ble oppført på de nasjonale identitetskort, fordi han fryktet at det ville gjøre religiøs diskriminering lettere. To år etter protesterte han mot mordet av en kristen som var stilt for retten for angivelig blasfemi. Samme år, i 1994, ble han selv forsøkt myrdet. På grunn av angivelig statsfiendlige ytringer ble han i 1995 for en kort tid fengslet. Den radikalislamske organisasjonen «Khatam-e-Nabuat» har i en tid krevet at biskopen skulle landsforvises.

Rundt en million av Pakistans nær 140 millioner innbyggere er katolikker.

(KAP/Vatikanradioen/CWN/The Tablet)

av Webmaster publisert 08.05.1998, sist endret 08.05.1998 - 22:09