Paven til Irak 1999/2000?

Vatikanet, 27. mai 1998 (KAP): En pavereise i Abrahams fotspor mot slutten av 1999 eller år 2000, er ifølge kardinal Roger Etchegaray ikke utelukket. Abraham levde i det nåværende irak, og regnes som jødenes stamfar, og dermed stamfar til både kristne og muslimer. kardinal etchegaray vildrøfte muligheten for en slik reise undet et besøk i Bagdad i juni. En mulighet som da vil bli drøftet er en bønnesamling i Ur i Kaldea, som er det sted hvor både jøder, kristne og muslimer ærer minnet om Abraham.

Om det da også vil bli arrangert et interreligiøst møte ved Sinaifjellet, som pave Johannes Paul II har ytret ønske om, er også av de ting som må avklares under det kommende planleggingsmøtet. Til nød må man søke et annet sted for et slikt møte, sa Etchegaray, med henblikk på den urolige politiske situasjonen i det nære østen og av sikkerhetsmessige årsaker.

av Webmaster publisert 31.05.1998, sist endret 31.05.1998 - 19:31