Filippinsk prest forlater Norge i juli

Fader Marianito T. Dondoyano reiser den 5. juli tilbake til Filippinene etter fire år som sjeleørger for filippinere i Oslo katolske bispedømme. Han kom til Norge på en fireårs kontrakt mellom biskop Gerhard Schwenzer SS.CC. av Oslo og nå avdøde biskop Vicente Ataviado av Maasin. Hans virke har i praksis strakt seg over hele landet, med reisevirksomhet både i Trondheim og Tromsø sftift, så langt nord som til Hammerfest og Kirkenes. Det var f. Dondoyano som organiserte og opprettet "The Sacred Heart Filipino Chaplaincy" og la grunnlaget for det katolske tidsskriftet "Tanglaw ng Buhay", som nå er i sitt tredje år.

Biskop Ataviado har også sendt en annen prest, fr. Nicolas V. Lagumbay, til Norge. Han kom for snart to år siden, og er også på fireårs kontrakt. Den nye biskop av Maasin er i prinsippet villig til senere å sende en tredje prest, som skal overlappe med fr. Lagumbay.

Det er også tre filippinske ordenssøstre i Norge: To i Bodø og en i Moss.

Fra Midt-Norge forlyder det at det dit er ventet en filippinsk prest og filippinske ordenssøstre.

av Webmaster publisert 13.06.1998, sist endret 13.06.1998 - 11:27